Een lokaal cluster opzetten

Om aan de slag te gaan heb je toegang nodig tot een Kubernetes cluster. Als je geen toegang hebt tot een bestaand cluster dan is het mogelijk om op je eigen computer een lokaal cluster op te zetten. Dit kan met behulp van één van de onderstaande hulpmiddelen:

Docker Desktop for Windows / macOS

Installeer Docker via deze site. Volg vervolgens deze installatie-instructies om Kubernetes te activeren:

Minikube

Minikube is meer geschikt voor gebruikers die gewend zijn om met de command line te werken. Op de website kubernetes.io zijn uitgebreide installatieinstructies te vinden.